Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody z tytułu posiadania grupowego ubezpieczenia zdrowia i życia. Formularz wypełnia uprawniony pracownik.

    Ubezpieczający (zakład pracy)

  • Dane ubezpieczonego pracownika

  • Informacje o zdarzeniu

 

Weryfikacja