O nas

To dla nas ważne:
 • każdy klient jest najważniejszy
 • nie mamy innego celu niż zadowolenie klienta
 • klient ma czuć się komfortowo
 • szybko reagować na potrzeby klienta
 • pozostawić klientowi prawo wyboru
To nas cechuje:
 • dyskrecja, profesjonalizm, uczciwość, kompetencja, odpowiedzialność
 • na rynku ubezpieczeń grupowych od 1997 roku
 • duże doświadczenie w negocjacjach z ubezpieczycielami
 • pozytywne oceny stałych klientów z wieloletniej współpracy
Współpraca z klientem – pracodawcą obejmuje:
 • pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do zawarcia umowy
 • opracowanie i wdrożenie systemu obsługi wybranego programu ubezpieczeniowego i jego kompletne realizowanie
 • niemal całkowite odciążenie pracodawcy od obowiązków związanych z administracją ubezpieczenia
 • dyspozycyjność tego samego agenta ubezpieczeniowego na lata
 • pomoc w ewoluowaniu posiadanej ochrony w kontekście zmieniających się potrzeb i powstawania korzystniejszych produktów ubezpieczeniowych
 • realną pomoc ubezpieczonemu w sytuacji wystąpienia szkody
Stawiamy na rozwiązania, dzięki którym:
 • zapewniamy kompleksową obsługę ubezpieczeniową
 • oszczędzamy czas i pieniądze klienta
 • oferujemy pełną dyspozycyjność dla będących pod naszą kuratelą ubezpieczeniową
 • gwarantujemy stały dostęp do potrzebnych informacji z zakresu wybranego ubezpieczenia
 • skutecznie chronimy dane ubezpieczonych
Zasady poufności
TORAS respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich klientów.
W ramach świadczenia poszczególnych usług, TORAS zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych usług. Administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej jest TORAS. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich poprawiania. Ma również prawo wnieść pisemne żądanie o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez TORAS.
TORAS gromadzi również informacje osobiste o klientach, którzy korzystając z naszego pośrednictwa, zawierają umowy ubezpieczeniowe z towarzystwami ubezpieczeniowymi. TORAS przetwarza te dane wyłącznie dla celów związanych z obsługą i kontynuacją umów ubezpieczeniowych.
Prawa autorskie
Wszelkie materiały udostępnione serwisowi toras.pl pozostają własnością ich autorów i są chronione ustawą o ochronie własności intelektualnej. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody mogące wynikać z posłużenia się jakąkolwiek informacją zawartą w tych materiałach.
Wszelkie nazwy handlowe i nazwy towarów, znaki logo występujące na naszej stronie, mogą być lub są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.