Ubezpieczenie sportowe zawodników

Zgłoszenie szkody z tytułu posiadania grupowego ubezpieczenia zdrowia i życia. Formularz wypełnia uprawniony pracownik.

    Ubezpieczający (klub sportowy)

  • Dane ubezpieczonego dziecka

  • Dane ubezpieczonego seniora

  • Prawny opiekun dziecka

  • Informacje o zdarzeniu

 

Weryfikacja